Szanowni Państwo,

PFRON rozpoczął realizację bardzo atrakcyjnych dla osób niepełnosprawnościami programów mieszkaniowych z pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność". W dalszej części przedstawiamy informację o programach Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie.

W dniu 21.09.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSONI w Rymanowie, na którym zostały przyjęte sprawozdania z działalności Koła za 2021r. oraz toczyły się rozmowy o przyszłości Koła.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21.09.2022r. na godz. 10:15 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.

 

Proponowany porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 12. Zamknięcie obrad.

"Jeden z najgłębszych sukcesów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

Lewis Carroll

 

Mieszkańcy ośrodka we Wróbliku Królewskim, otrzymali wspaniałe prezenty od Fundacji Radia Zet, sprzęt do treningu kulinarnego i treningu umiejętności praktycznych tj. multicooker, malakser i żelazko. Dzięki tym sprzętom, uczestnicy projektu "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3” będą mogli doskonalić umiejętności z zakresu treningu mieszkalnictwa, a w przypadku multicooker’a poznać nowe technologie.

"Najatrakcyjniejszym przymiotem człowieka jest godność"

Sherry Argov

 

Dnia 25 maja 2022 roku w naszym Stowarzyszeniu obchodziliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Polasz - Proboszcz Parafii Rymanów.

PSONI Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022.

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać do 23 maja 2022 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz projektu przygotowaliśmy w zakładce projekty pod adresem › Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

5 maja to Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten ustanowiony został po to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka.

Na znak solidarności z Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną Urząd Gminy w Rymanowie podświetlił swą fasadę w kolorze pomarańczowym.

 

UG Rymanów

Tak samo jak my kochają , bawią się, płaczą, cierpią i nieustannie pokonują swoje słabości. Chcą pracować, rozwijać się, czuć się potrzebni i wartościowi. Jednakże w życiu codziennym jest im znacznie trudniej to osiągnąć. Potrzebują pomocy, wsparcia i  zrozumienia ze strony otoczenia. Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.