ZARZĄD
Kinga Piotrowska - Przewodniczący
Maria Pelczar - Wiceprzewodniczący
Salvatore Di Pasquale - Skarbnik
Danuta Bętkowska - sekretarz
Bacza Dorota - członek
Biskup Katarzyna - członek
Burnatowska Elżbieta - członek
Dyląg Dorota - członek
Maśnik Małgorzata - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA
Monika Socha - Przewodniczący
Klaudia Zajdel - Sekretarz
Ewa Kinel - Członek

 

ELEKTOR KOŁA
Kinga Piotrowska