W dniu 21.09.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSONI w Rymanowie, na którym zostały przyjęte sprawozdania z działalności Koła za 2021r. oraz toczyły się rozmowy o przyszłości Koła.

Dziękujemy wszystkim za udział.