"Najatrakcyjniejszym przymiotem człowieka jest godność"

Sherry Argov

 

Dnia 25 maja 2022 roku w naszym Stowarzyszeniu obchodziliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Polasz - Proboszcz Parafii Rymanów.

Następnie przemaszerowaliśmy przez rymanowski rynek i udaliśmy się na część artystyczną pod budynek Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom, że zaszczycili nas swoją obecnością, a w szczególności: Panu Janowi Pelczarowi - Staroście Powiatu Krośnieńskiego, Panu Grzegorzowi Wołczańskiemu - Zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów, Panu Andrzejowi Pitrusowi - Przewodniczącemu Rady Gminy w Rymanowie, Pani Agnieszce Zygarowicz-Pelczar - Dyrektor PCPR w Krośnie, Panu Tomaszowi Półchłopek- Dyrektorowi DPS w Iwoniczu, Pani Alicji Pulnar z GOK w Rymanowie oraz Pani Wiesławie Rykała - byłej Prezes PSONI Koło w Rymanowie i Pani Teresie Tarkowskiej-Guzik - byłej Kierownik ŚDS w Rymanowie. Niestety, zabrakło wśród nas, bliskiej naszemu sercu, Pani Basi Famielec, założycielki i wieloletniej Wiceprezes naszego Stowarzyszenia, która nie mogła przybyć ze względów zdrowotnych. Przekazała nam życzenia, które zostały odczytane podczas uroczystości przez Przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Rymanowie, Panią Kingę Piotrowską.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaprezentowały swoje talenty i możliwości a self-adwokaci wypowiadali się w imieniu swoich kolegów i koleżanek. Ten dzień spędziliśmy radośnie, w ciepłej i rodzinnej atmosferze.

 

"Nie każdy musi być wielkim człowiekiem - być człowiekiem to już bardzo dużo…"

Albert Camus