Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką PSONI Koło w Rymanowie, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych. W zakładzie działalność obsługowo-rehabilitacyjna prowadzona jest w sekcjach: hotelarsko-gastonomicznej oraz ogrodnicznej. Osoby niepełnosprawne zatrudnione są w grupach zawodowych: pomoc kuchenna, pomoc hotelarza oraz pomoc ogrodnika. Rehabilitacja zawodowa wspomagana jest przez terapię ruchową, terapię higieny osobistej i zaradności życiowej.

W Zakładzie zatrudniamy 75 osób niepełnosprawnych, które korzystają z zabiegów rehabilitacji ruchowej opieki pielęgniarskiej i psychologicznej oraz z różnych form rekreacji.

Więcej informacji przygotowaliśmy na stronie internetowej › zazrymanowzdroj.com.pl