W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

PSONI – Koło w Rymanowie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Przewiduje się, że program realizowany będzie w dwóch formach:

  • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu (np. placówka PSONI),
  • usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub Inne miejsce wskazane przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu lub realizatora Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu (np. placówka PSONI).

 

Na jednego uczestnika programu usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przysługiwać będzie nie więcej niż 240 godzin, natomiast w przypadku usługi opieki wytchnieniowej całodobowej przysługiwać będzie nie więcej niż 14 dni.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania wstępnej deklaracji udziału w Programie

"Opieka wytchnieniowa - edycja 2023" do dnia 30.11.2022 r.

 

Deklarację można składać w każdej z placówek PSONI w dni robocze do godziny 15:00 lub przesłać e- mailem na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule korespondencji należy wpisać: „Opieka wytchnieniowa 2023”)

 

Do pobrania › Wstępne zgłoszenie [pdf]