PSONI Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022.

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać do 23 maja 2022 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz projektu przygotowaliśmy w zakładce projekty pod adresem › Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022

5 maja to Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten ustanowiony został po to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że godność jest rzeczą niezbywalną bez względu na stan zdrowia, status materialny czy indywidualne cechy człowieka.

Na znak solidarności z Osobami z Niepełnosprawnością Intelektualną Urząd Gminy w Rymanowie podświetlił swą fasadę w kolorze pomarańczowym.

 

UG Rymanów

Tak samo jak my kochają , bawią się, płaczą, cierpią i nieustannie pokonują swoje słabości. Chcą pracować, rozwijać się, czuć się potrzebni i wartościowi. Jednakże w życiu codziennym jest im znacznie trudniej to osiągnąć. Potrzebują pomocy, wsparcia i  zrozumienia ze strony otoczenia. Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe, które objawia się obniżeniem funkcji intelektualnych. Często wiąże się to z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego oraz uzyskiwaniu kompetencji społecznych.

Flaga UA

Koło PSONI w Rymanowie ogłasza zbiórkę środków na rzecz ukraińskich uchodźców i szpitali na Ukrainie. Zbieramy:

logo PSONI

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z odpłatnych treningów mieszkalnictwa.

Usługi będą świadczone w okresie trwałości projektu „Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność -2”

Logo PFRONlogo PSONI

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

Ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3" współfinansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Fundacji ORLEN za darowiznę w kwocie 50.000,00zł przeznaczonej na wykonanie projektu budowlanego Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynków po byłej przepompowni wody w miejscowości Klimkówka Gm. Rymanów z przeznaczeniem na "Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Rymanowie". Działka nr 3337/4.

Orlen Fundacja

Logo ROPSLogo PFRONDofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Podkarpackiego

 

 

 

W dniu 14.12.2021r. odbyło się spotkanie wigilijne Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, lokalu gastronomicznego Nasza Chata i lokalu cukierniczo-gastronomicznego ZAZ/SMAK.