Zarząd Koła PSONI w Rymanowie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 17.06.2021r. w siedzibie Koła w Rymanowie przy ulicy Dworskiej 40, o godzinie 10:45 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Rymanowie.

W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa, drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Rymanowie odbędzie się o godzinie 11:00.

Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umawiania się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Takie osoby będą mogły przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia od razu przyjąć szczepienie.

ŚWIAT NIE SKŁADA SIĘ Z IDEAŁÓW

ALE Z JEDNOSTEK, KTÓRE SAME W SOBIE SĄ WIELKĄ WARTOŚCIĄ!

KAŻDE ŻYCIE JEST CENNNE I KAŻDE TAK SAMO POTRZEBNE!

RÓŻNIMY SIĘ OD SIEBIE PO TO, BY WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄC TWORZYĆ

PIĘKNĄ CAŁOŚĆ!

 

W dzisiejszym dniu uroczyście rozpoczynamy inaugurację obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozpoczynamy ten dzień premierą naszego krótkiego filmu - kampanii pt. "Wybrałam życie", w której wzięły udział Mamy i ich Dzieci z PSONI Koło w Rymanowie. W kolejnych dniach miesiąca maja, ze względu na zaistniałą sytuację, odbędą się kameralne obchody w każdej z placówek. Fotorelacje z imprez będą kolejno zamieszczane na naszych stronach internetowych i profilach FB.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w seminarium pt. "Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną", które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 21 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 - 11.00.

 

Seminarium poprowadzi mec. Grzegorz Jaroszczyk.

 

Spotkanie będzie zawierało dwa bloki tematyczne:

  • Jak zabezpieczyć przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną?
  • Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - trudności, zagrożenia, możliwości.

 

Uczestnicy seminarium będą mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez platformę ZOOM.

 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/QmQaF5Hq3VSLtQ6b8

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami"

realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021

 

W roku 2020 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Remont przeciwdziałający degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F”

 

W roku 2020 zrealizowano grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz środków i sprzętu do dezynfekcji dla pracowników WTZ PSONI Koło w Rymanowie.

 

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 27.11.2020 r.

Łączna wysokość grantu: 9 072,00 zł

W grudniu 2020r. zakupiliśmy 9-cio osobowego Busa (w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim). Realizacja zakupu Busa nastąpiła w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.