POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami"

realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021

 

 

Projekt jest adresowany do opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (OzN), nad dziećmi od lat 3 do 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub nad OzN powyżej 16-go roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym zgodnie z ust. z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej) albo orzeczenie równoważne do wymienionego, które wymagają usługi wytchnieniowej i zamieszkują na obszarze, dla którego PSONI - Koło Rymanów świadczy swoje usługi tj. z terenu trzech powiatów: krośnieńskiego (gminy: Rymanów, Miejsce Piastowe, Dukla, Iwonicz, Krosno, Korczyna, Jaśliska, brzozowskiego (gminy: Haczów, Brzozów) , sanockiego (gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko, Sanok). Celem projektu jest Poprawa sytuacji co najmniej 25 opiekunów osób z niepełnosprawnościami / członków rodzin mających pod swą opieką dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności/orzeczeniem równoważnym do końca 2021 r. poprzez utworzenie 25 miejsc zapewniających wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej i czasowe odciążenie tych opiekunów.

 

Pełną treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami prezentujemy poniżej.

 

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Ogłoszenie POBIERZ
2 Karta zgłoszenia do projektu Opieka wytchnieniowa 2021 POBIERZ
3 Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny POBIERZ
4 Dodatkowa Informacja do karty pomiaru niezależności funkcjonalnej POBIERZ