W grudniu 2020r. zakupiliśmy 9-cio osobowego Busa (w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim). Realizacja zakupu Busa nastąpiła w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.