W roku 2020 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Remont przeciwdziałający degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F”