ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu osób z niepełnosprawnościami - beneficjentów ostatecznych projektu "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3" realizowanego w ramach konkursu pn. "Sięgamy po sukces" (trzeci rok realizacji) kierunku pomocy 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".

 

 

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Zapytanie ofertowe [pdf] POBIERZ
2 Formularz oferty - załącznik nr 1 [pdf] POBIERZ
3 Formularz oferty - załącznik nr 1 [docx] POBIERZ
4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 2 [pdf] POBIERZ
5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 2 [docx] POBIERZ
6 Wzór umowy - załącznik nr 3 [pdf] POBIERZ
7 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 [pdf] POBIERZ