Zapytania ofertowe, zapytania o cenę, przetargi

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane

 

Nazwa zamówienia: "Przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2 w Rymanowie, gm. Rymanów"

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2 w Rymanowie, gm. Rymanów

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót:

- Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne,

- Posadzki,

- Okładziny ścienne i malowania,

- Stolarka otworowa wewnętrzna,

- Instalacje sanitarne,

- Instalacja elektryczna,

- Platforma pionowa: Dostawę i montaż platformy pionowej dwuprzystankowej, o napędzie śrubowym, udźwigu 500kg, prędkość 0,15m/s, z dwoma frontami, o podszybi głęb. 50mm, wys. Podnoszenia 3300mm, wys. Szybu ponad górny przystanek 2250mm, bramką GSM (np. A 5000),

- Odbiór przez UDT (opłatę za odbiór UDT pokrywa Zamawiający). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Numer referencyjny: PSONI.271.1.2022

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186635/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a396316-e0bc-11ec-9a86-f6f4c648a056

 

Tryb udzielenie zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Data ogłoszenia: 2022-05-31

Szczegóły dotyczące postępowania dostępne na portalu e-zamowienia.gov.pl

Dokumentacja

Dokumentacja do postępowania jest dostępna w miniportal.uzp.gov.pl

 

Informacja o wyborze oferty z dnia 22.06.2022 [pdf]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu "Mieszkania treningowe – szansą na samodzielność - 3" realizowanego w ramach głoszenie konkursu nr 1/2021 pn. "Sięgamy po sukces", kierunku pomocy 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".