Zapytania ofertowe, zapytania o cenę, przetargi 2023

 

Logo PSONI

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie sprawozadania finansowego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną za rok 2023 i 2024 przez Biegłych Rewidentów.

ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu osób z niepełnosprawnościami - beneficjentów ostatecznych projektu "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3” realizowanego w ramach konkursu pn. "Sięgamy po sukces", kierunku pomocy 2 "zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych".