Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Lista załączników do zapytania:

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Zapytanie ofertowe POBIERZ
2 Formularz oferty - Załącznik nr 1 POBIERZ
3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 2 POBIERZ
4 Wzór umowy - Załącznik nr 3 POBIERZ
5 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ