Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na udzielanie świadczeń przez doradcę zawodowego, psychologa oraz fizjoterapeutę w ramach rehabilitacji społeczno - leczniczej osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Lista załączników do zapytania:

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Zapytanie ofertowe POBIERZ
2 Formularz oferty - Załącznik nr 1 POBIERZ
3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 2 POBIERZ
4 Wykaz osób - Załącznik nr 3 POBIERZ
5 Sprostowanie z dnia 26.04.2017 POBIERZ
6 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty POBIERZ