W dniu 3 października 2019 roku Burmistrz Gminy Rymanów podpisał z naszym Stowarzyszeniem umowę na użyczenie, na okres 30 lat nieruchomości po byłej przepompowni w Klimkówce z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej.

W wyniku braku możliwości dalszego użytkowania obiektu gdzie obecnie funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju zostaliśmy zobligowani do szukania nowej siedziby. Zakład zatrudnia 106 pracowników, w tym 75 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

nr umowy S/GRANT/IIIED-9  z  dnia 12.08.2019r.

W ramach programu Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przyznano nam grant, za który zorganizowaliśmy w dniu 30.09.2019r. dwa spotkania edukacyjno-integracyjne: pierwsze dla 50 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wraz z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie, drugie dla 100 rodziców wraz z Zarządem Koła.

16 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 20 - lecia powstania Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie, a następnie w Restauracji "Jaś Wędrowniczek". Na uroczystość przybyły władze powiatowe, samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele organów społecznych, dyrektorzy szkół, darczyńcy, sponsorzy , przyjaciele i członkowie Zarządu PSONI Koło w Rymanowie.

Od kilku lat naszym marzeniem jest ogród sensoryczny, usytuowany przy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.

W ciągu kilkunastoletniej pracy z dziećmi ze sprzężoną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną widzimy jak ważną rolę w edukacji i terapii naszych wychowanków pełni ich obcowanie z naturą.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, działanie nr 8.3

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.

Szanowna Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szanowna Pani Minister!

 

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierające od 55 lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, solidaryzując się z Osobami z Niepełnosprawnościami i ich Rodzinami protestującymi w Sejmie RP, wyraża poparcie dla działań i postulatów zmierzających do poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji ich prawa do niezależnego życia.