Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje o podjętych działaniach mających na celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem.

W dniach 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie "Rehabilitacja 25 plus", projekcie "Mieszkania Treningowe - szansą na samodzielność - 2”. Wszystkie transporty w tych dniach zostają odwołane.

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco.

W szczególnej potrzebie opieki nad dzieckiem, rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem danej placówki.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Rymanowie

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje o podjętych działaniach mających na celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem.

W dniach 16-25 marca 2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie "Rehabilitacja 25 plus", projekcie "Mieszkania Treningowe - szansą na samodzielność - 2”. Wszystkie transporty w tych dniach zostają odwołane.

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco.

W szczególnej potrzebie opieki nad dzieckiem, rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem danej placówki.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Rymanowie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Firmie Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512 B, 36-007 Krasne za udzielone wsparcie na rzecz rozbudowy budynku Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Firmie AUTOPART S.A., ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec za udzielone wsparcie na rzecz rozbudowy budynku Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Nieodpłatnym mecenasem przedsięwzięcia "Tworzenie nowych pracowni zajęciowych dla podopiecznych Stowarzyszenia" jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, zgodnie z Umową Darowizny nr 113/2019 zawartej w dniu 05.11.2019r. w Rzeszowie.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Zakończył się II etap prac - Utworzenie bazy edukacji ekologicznej w ramach realizowanego projektu "Edukacja i terapia w ogrodzie".

Zostały wykonane nasadzenia na metę, wyłożono ścieżkę sensoryczną materiałami o różnych fakturach. Zakupiono elementy małej architektury: donicę rabatową oraz dużą donicę - warzywnik, a także zbiornik retencyjny na wodę opadową.

Na matę ogrodniczą wysypano korę drzewną oraz korę kamienną (skalniak).

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Stowarzyszenie "Czyń Dobro Mimo Wszystko" oraz ze środków własnych.

W dniu 3 października 2019 roku Burmistrz Gminy Rymanów podpisał z naszym Stowarzyszeniem umowę na użyczenie, na okres 30 lat nieruchomości po byłej przepompowni w Klimkówce z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej.

W wyniku braku możliwości dalszego użytkowania obiektu gdzie obecnie funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju zostaliśmy zobligowani do szukania nowej siedziby. Zakład zatrudnia 106 pracowników, w tym 75 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

nr umowy S/GRANT/IIIED-9  z  dnia 12.08.2019r.

W ramach programu Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przyznano nam grant, za który zorganizowaliśmy w dniu 30.09.2019r. dwa spotkania edukacyjno-integracyjne: pierwsze dla 50 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wraz z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie, drugie dla 100 rodziców wraz z Zarządem Koła.