Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola - szkoły. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą się starać rodzice/opiekunowie prawni dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Proszę złożyć w tej sprawie oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje o podjętych działaniach mających na celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem.

W dniach 11 do 24 kwietnia 2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie "Rehabilitacja 25 plus", projekcie "Mieszkania Treningowe - szansą na samodzielność -2". Wszystkie transporty w tych dniach zostają odwołane.

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco. W szczególnej potrzebie opieki nad dzieckiem, rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem danej placówki.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Rymanowie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Firmie Asa Glass Sp. z o.o., ul. Lotników 4a, 38-400 Krosno za udzielone wsparcie w formie darowizny rzeczowej na rzecz rozbudowy budynku Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Niech w ten trudny dla nas wszystkich czas, czas epidemii wejdzie ta Jedyna Miłość - Zmartwychwstały - wejdzie do serc przepełnionych smutkiem, troską, dotkniętych cierpieniem, ale też przepełnionych miłością, radością i ludzką życzliwością. Niech ta Miłość nie odchodzi, niech zostanie na te Święta i na cały nadchodzący czas.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi łaskami, obdarzy zdrowiem i da Wam moc pokonywania codziennych trudności.

 

Zarząd Koła

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje o podjętych działaniach mających na celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem.

W dniach 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie "Rehabilitacja 25 plus", projekcie "Mieszkania Treningowe - szansą na samodzielność - 2”. Wszystkie transporty w tych dniach zostają odwołane.

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco.

W szczególnej potrzebie opieki nad dzieckiem, rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem danej placówki.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Rymanowie

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje o podjętych działaniach mających na celu minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem.

W dniach 16-25 marca 2020 r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie "Rehabilitacja 25 plus", projekcie "Mieszkania Treningowe - szansą na samodzielność - 2”. Wszystkie transporty w tych dniach zostają odwołane.

O działaniach podejmowanych w kolejnych dniach będą Państwo informowani na bieżąco.

W szczególnej potrzebie opieki nad dzieckiem, rodzice proszeni są o kontakt z kierownikiem danej placówki.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Rymanowie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Firmie Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512 B, 36-007 Krasne za udzielone wsparcie na rzecz rozbudowy budynku Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Firmie AUTOPART S.A., ul. Kwiatkowskiego 2A, 39-300 Mielec za udzielone wsparcie na rzecz rozbudowy budynku Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie