Zarząd Koła PSONI w Rymanowie dnia 11.05.2022r. zawarł Umowę z Województwem Podkarpackiem - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie - o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem Umowy jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa zadania pn. Przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce 3401/2 w Rymanowie, gm. Rymanów.

 

Wartość dofinansowania: 119 120,00zł

Całkowita wartość zadania: 267 582,90 zł

 

Opis zadania: W wyniku realizacji zadania została dostarczona i zamontowana wewnętrzna platforma pionowa dwuprzystankowa w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie przy ulicy Dworskiej 40. Platforma służy wychowankom placówki w przemieszczaniu się z jednego poziomu budynku na drugi, zgodnie z harmonogramem zajęć.