ZARZĄD
Maria Pelczar - Przewodniczący Zarządu Koła
Bożena Wojtoń - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Zuzanna Wojtoń - Sekretarz Zarządu Koła
Małgorzata Maśnik - Skarbnik Zarządu Koła
Biskup Katarzyna - członek
Bacza Dorota - członek
Burnatowska Elżbieta - członek
Pytel Dorota - członek
Zima Elżbieta - członek

 

KOMISJA REWIZYJNA
Monika Socha - Przewodniczący
Klaudia Zajdel - Sekretarz
Ewa Kinel - Członek

 

ELEKTOR KOŁA
Kinga Piotrowska