Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie jest placówką dziennego pobytu (typ B) świadczącą usługi dla 33 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi chorobami i kalectwami. Poprzez prowadzenie wielotorowej rehabilitacji, rozumianej jako szereg działań wspierająco - aktywizujących, realizowanych w postaci terapii, treningów, poradnictwa rozwijamy u Podopiecznych umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Naszym zadaniem jest dążenie do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji czy społecznemu wykluczeniu oraz wsparcie ich rodzin.

Więcej informacji przygotowaliśmy na stronie internetowej › sds-rymanow.org.pl