Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn. "NASZA CHATA - lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Dobiegła końca realizacja zadania pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku starej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na Rotacyjne Mieszkania Chronione dla osób niepełnosprawnych we Wróbliku Królewskim na działce nr 571/1". Projekt realizowany był w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie wykonano w okresie od 9.07.2013r. do 02.06.2014r. W wyniku realizacji projektu powstał dwukondygnacyjny budynek, którym znajduje się 18 miejsc do zamieszkania przez osoby z niepełnosprawnością.

 

Realizujemy zadanie pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku starej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na Rotacyjne Mieszkania Chronione dla osób niepełnosprawnych we Wróbliku Królewskim na działce nr 571/1”. Projekt wykonywany jest w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku starej szkoły we Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem na budynek do zamieszkania przez 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie.