Flaga UA

Koło PSONI w Rymanowie ogłasza zbiórkę środków na rzecz ukraińskich uchodźców i szpitali na Ukrainie. Zbieramy:

logo PSONI

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z odpłatnych treningów mieszkalnictwa.

Usługi będą świadczone w okresie trwałości projektu „Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność -2”

Logo PFRONlogo PSONI

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

Ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3" współfinansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Fundacji ORLEN za darowiznę w kwocie 50.000,00zł przeznaczonej na wykonanie projektu budowlanego Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynków po byłej przepompowni wody w miejscowości Klimkówka Gm. Rymanów z przeznaczeniem na "Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Rymanowie". Działka nr 3337/4.

Orlen Fundacja

Logo ROPSLogo PFRONDofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Podkarpackiego

 

 

 

W dniu 14.12.2021r. odbyło się spotkanie wigilijne Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, lokalu gastronomicznego Nasza Chata i lokalu cukierniczo-gastronomicznego ZAZ/SMAK.

6 października 2021r. odbyło się spotkanie Osób Niepełnosprawnych oraz przedstawicieli Koła PSONI w Rymanowie z Dyrektorem oraz Pracownikami PFRON w Rzeszowie. Delegacja naszego Koła odwiedziła Podkarpacki Oddział PFRON z okazji jubileuszu 30-lecia działalności. Bardzo dziękujemy za życzliwe przyjęcie i jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia:

Zarząd Koła PSONI w Rymanowie uprzejmie zawiadamia, iż dnia 17.06.2021r. w siedzibie Koła w Rymanowie przy ulicy Dworskiej 40, o godzinie 10:45 odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków PSONI Koło w Rymanowie.

W przypadku gdy obecność członków będzie niższa niż połowa, drugi termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków PSONI Koło w Rymanowie odbędzie się o godzinie 11:00.

Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umawiania się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Takie osoby będą mogły przyjechać do punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia od razu przyjąć szczepienie.