W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

PSONI – Koło w Rymanowie informuje członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych o możliwości zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej.

 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Szanowni Państwo,

PFRON rozpoczął realizację bardzo atrakcyjnych dla osób niepełnosprawnościami programów mieszkaniowych z pakietu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność". W dalszej części przedstawiamy informację o programach Mieszkanie dla Absolwenta oraz Dostępne Mieszkanie.

W dniu 21.09.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSONI w Rymanowie, na którym zostały przyjęte sprawozdania z działalności Koła za 2021r. oraz toczyły się rozmowy o przyszłości Koła.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21.09.2022r. na godz. 10:15 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła.

 

Proponowany porządek Obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 12. Zamknięcie obrad.

"Jeden z najgłębszych sukcesów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

Lewis Carroll

 

Mieszkańcy ośrodka we Wróbliku Królewskim, otrzymali wspaniałe prezenty od Fundacji Radia Zet, sprzęt do treningu kulinarnego i treningu umiejętności praktycznych tj. multicooker, malakser i żelazko. Dzięki tym sprzętom, uczestnicy projektu "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3” będą mogli doskonalić umiejętności z zakresu treningu mieszkalnictwa, a w przypadku multicooker’a poznać nowe technologie.

W ramach realizacji projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" mamy przyjemność zaprosić na warsztaty, które odbędą się w dniu 11 czerwca 2022 w godzinach 10:00-16:00.

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które deklarują zainteresowanie zabezpieczeniem przyszłości finansowej osoby z niepełnosprawnością.

"Najatrakcyjniejszym przymiotem człowieka jest godność"

Sherry Argov

 

Dnia 25 maja 2022 roku w naszym Stowarzyszeniu obchodziliśmy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Grzegorz Polasz - Proboszcz Parafii Rymanów.

PSONI Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022.

Karty zgłoszeniowe wraz załącznikami należy składać do 23 maja 2022 r.

Szczegóły dotyczące naboru oraz projektu przygotowaliśmy w zakładce projekty pod adresem › Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2022