Szanowna Pani

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szanowna Pani Minister!

 

Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Uczestniczymy w pracach przygotowujących i oceniających rozwiązania systemowe, w tym na rzecz Niezależnego Życia.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, wspierające od 55 lat osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, solidaryzując się z Osobami z Niepełnosprawnościami i ich Rodzinami protestującymi w Sejmie RP, wyraża poparcie dla działań i postulatów zmierzających do poszanowania godności osób z niepełnosprawnościami, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji ich prawa do niezależnego życia.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością do projektu "ZAZ/SMAK - lokal cukierniczo-gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.1


 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych do 28.03.2017r. do godziny 15:00 w PSONI - Koło w Rymanowie ul. Dworska 40 lub we Wróbliku Szlacheckim ul. Jana Pawła II lub pocztą tradycyjną lub faksem na numer 13 43 56 620 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt "START W SAMODZIELNOŚĆ" ma na celu wyrównanie szans życiowych osób niepełnosprawnych (ON). Jest on współfinansowany z Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (PFIO) i Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), realizowany w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych i Kołem Gospodyń Wiejskich we Wróbliku Szlacheckim.

Beneficjentami projektu jest grupa 64 ON (40 beneficjentów ostatecznych projektu Trening mieszkalnictwa wspomaganego dla podopiecznych PSOUU Koło w Rymanowie oraz i 24 beneficjentów ostatecznych projektu Trening mieszkalnictwa dla podopiecznych PSOUU Koło w Rymanowie).

Pełnomocnictwo jest próbą rozwiązania trudnych sytuacji, jeśli jakaś osoba nie chce lub nie może czegoś załatwić samodzielnie, np. ze względu na niepełnosprawność. Najlepiej dokonać pełnomocnictwa u notariusza, wtedy ma ono moc trudną do podważenia.

Pełnomocnictwo to forma wsparcia, która może uchronić przed ubezwłasnowolnieniem, ponieważ nie powoduje utraty zdolności do czynności prawnych osoby z niepełnosprawnością.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn. "NASZA CHATA - lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju”, którego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych do 23 marca 2015r. do godziny 15:30 w PSONI - Koło w Rymanowie ul. Dworska 44 lub w ZAZ w Rymanowie Zdroju ul. PCK 3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn. "NASZA CHATA - lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1