Nieodpłatnym mecenasem przedsięwzięcia "Tworzenie nowych pracowni zajęciowych dla podopiecznych Stowarzyszenia" jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, zgodnie z Umową Darowizny nr 113/2019 zawartej w dniu 05.11.2019r. w Rzeszowie.

 

Dziękujemy za wsparcie
Zarząd Koła PSONI w Rymanowie

Zakończył się II etap prac - Utworzenie bazy edukacji ekologicznej w ramach realizowanego projektu "Edukacja i terapia w ogrodzie".

Zostały wykonane nasadzenia na metę, wyłożono ścieżkę sensoryczną materiałami o różnych fakturach. Zakupiono elementy małej architektury: donicę rabatową oraz dużą donicę - warzywnik, a także zbiornik retencyjny na wodę opadową.

Na matę ogrodniczą wysypano korę drzewną oraz korę kamienną (skalniak).

Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Stowarzyszenie "Czyń Dobro Mimo Wszystko" oraz ze środków własnych.

W dniu 3 października 2019 roku Burmistrz Gminy Rymanów podpisał z naszym Stowarzyszeniem umowę na użyczenie, na okres 30 lat nieruchomości po byłej przepompowni w Klimkówce z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej.

W wyniku braku możliwości dalszego użytkowania obiektu gdzie obecnie funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju zostaliśmy zobligowani do szukania nowej siedziby. Zakład zatrudnia 106 pracowników, w tym 75 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

nr umowy S/GRANT/IIIED-9  z  dnia 12.08.2019r.

W ramach programu Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przyznano nam grant, za który zorganizowaliśmy w dniu 30.09.2019r. dwa spotkania edukacyjno-integracyjne: pierwsze dla 50 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wraz z wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie, drugie dla 100 rodziców wraz z Zarządem Koła.

16 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 20 - lecia powstania Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie, a następnie w Restauracji "Jaś Wędrowniczek". Na uroczystość przybyły władze powiatowe, samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele organów społecznych, dyrektorzy szkół, darczyńcy, sponsorzy , przyjaciele i członkowie Zarządu PSONI Koło w Rymanowie.

Od kilku lat naszym marzeniem jest ogród sensoryczny, usytuowany przy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.

W ciągu kilkunastoletniej pracy z dziećmi ze sprzężoną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną widzimy jak ważną rolę w edukacji i terapii naszych wychowanków pełni ich obcowanie z naturą.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, działanie nr 8.3

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.