ŚWIAT NIE SKŁADA SIĘ Z IDEAŁÓW

ALE Z JEDNOSTEK, KTÓRE SAME W SOBIE SĄ WIELKĄ WARTOŚCIĄ!

KAŻDE ŻYCIE JEST CENNNE I KAŻDE TAK SAMO POTRZEBNE!

RÓŻNIMY SIĘ OD SIEBIE PO TO, BY WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄC TWORZYĆ

PIĘKNĄ CAŁOŚĆ!

 

W dzisiejszym dniu uroczyście rozpoczynamy inaugurację obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Rozpoczynamy ten dzień premierą naszego krótkiego filmu - kampanii pt. "Wybrałam życie", w której wzięły udział Mamy i ich Dzieci z PSONI Koło w Rymanowie. W kolejnych dniach miesiąca maja, ze względu na zaistniałą sytuację, odbędą się kameralne obchody w każdej z placówek. Fotorelacje z imprez będą kolejno zamieszczane na naszych stronach internetowych i profilach FB.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w seminarium pt. "Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną", które odbędzie się w formie zdalnej w dniu 21 kwietnia 2021 r. godz. 10.00 - 11.00.

 

Seminarium poprowadzi mec. Grzegorz Jaroszczyk.

 

Spotkanie będzie zawierało dwa bloki tematyczne:

  • Jak zabezpieczyć przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną?
  • Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną - trudności, zagrożenia, możliwości.

 

Uczestnicy seminarium będą mogli aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu poprzez platformę ZOOM.

 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/QmQaF5Hq3VSLtQ6b8

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami"

realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021

 

W roku 2020 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Remont przeciwdziałający degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F”

 

W roku 2020 zrealizowano grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz środków i sprzętu do dezynfekcji dla pracowników WTZ PSONI Koło w Rymanowie.

 

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 27.11.2020 r.

Łączna wysokość grantu: 9 072,00 zł

W grudniu 2020r. zakupiliśmy 9-cio osobowego Busa (w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim). Realizacja zakupu Busa nastąpiła w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

 

Zarząd PSONI Koło w Rymanowie rozpoczął realizację grantu w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie oraz projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

dowiedz się więcej ...

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, za zgodą organu prowadzącego tj. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie zawieszam zajęcia stacjonarne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie w okresie od 26 października do 6 listopada 2020r.

W okresie tym zajęcia będą odbywały się zdalnie tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (po wcześniejszym uzgodnieniu ich z rodzicem), w szczególności z wykorzystaniem:

  1. materiałów wysyłanych w postaci elektronicznej,
  2. materiałów i kart pracy wraz z instruktażem wysyłanych Pocztą Polską,
  3. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela typu: kolorowanki, wycinanki, propozycje ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń i zabaw usprawniających dużą i małą motorykę itp.
  4. informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
  5. stały kontakt telefoniczny, mailowy jak też fora dyskusyjne (Facebook) z rodzicami i wychowankami, mający na celu wsparcie rodziców i dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie, udzielanie porad i instruktażu.

Sposób monitorowania postępów wychowanków oraz sposób weryfikacji nabytych umiejętności będzie się odbywał w sposób uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem z wykorzystaniem dostępnych dla rodzica środków: drogą mailową, przez rozmowy telefoniczne, odesłanie kart pracy, przesyłanie zdjęć wykonanych kart pracy, prac plastycznych, technicznych, przesyłanie nagranych filmików.

Na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej nauczyciel będzie mógł dokonać oceny poczynionych postępów przez wychowanka i opanowanych przez niego umiejętności.

 

Zuzanna Wojtoń - Dyrektor OREW w Rymanowie