POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROJEKTU

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnościami"

realizowanego w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021

 

W roku 2020 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przeprowadzono remont pomieszczeń sanitariatów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. "Remont przeciwdziałający degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywanie różnic między regionami III - obszar F”

 

W roku 2020 zrealizowano grant w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz środków i sprzętu do dezynfekcji dla pracowników WTZ PSONI Koło w Rymanowie.

 

Projekt "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" dofinansowany jest ze środków UE

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. - 27.11.2020 r.

Łączna wysokość grantu: 9 072,00 zł

W grudniu 2020r. zakupiliśmy 9-cio osobowego Busa (w tym 1 miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim). Realizacja zakupu Busa nastąpiła w ramach obszaru D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

 

Zarząd PSONI Koło w Rymanowie rozpoczął realizację grantu w ramach projektu pn. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Otrzymane w ramach grantu środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie oraz projektów współfinansowanych ze środków PFRON.

dowiedz się więcej ...

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, za zgodą organu prowadzącego tj. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie zawieszam zajęcia stacjonarne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie w okresie od 26 października do 6 listopada 2020r.

W okresie tym zajęcia będą odbywały się zdalnie tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (po wcześniejszym uzgodnieniu ich z rodzicem), w szczególności z wykorzystaniem:

  1. materiałów wysyłanych w postaci elektronicznej,
  2. materiałów i kart pracy wraz z instruktażem wysyłanych Pocztą Polską,
  3. innych materiałów wskazanych przez nauczyciela typu: kolorowanki, wycinanki, propozycje ćwiczeń grafomotorycznych, ćwiczeń i zabaw usprawniających dużą i małą motorykę itp.
  4. informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu.
  5. stały kontakt telefoniczny, mailowy jak też fora dyskusyjne (Facebook) z rodzicami i wychowankami, mający na celu wsparcie rodziców i dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie, udzielanie porad i instruktażu.

Sposób monitorowania postępów wychowanków oraz sposób weryfikacji nabytych umiejętności będzie się odbywał w sposób uzgodniony przez nauczyciela z rodzicem z wykorzystaniem dostępnych dla rodzica środków: drogą mailową, przez rozmowy telefoniczne, odesłanie kart pracy, przesyłanie zdjęć wykonanych kart pracy, prac plastycznych, technicznych, przesyłanie nagranych filmików.

Na podstawie uzyskanej informacji zwrotnej nauczyciel będzie mógł dokonać oceny poczynionych postępów przez wychowanka i opanowanych przez niego umiejętności.

 

Zuzanna Wojtoń - Dyrektor OREW w Rymanowie

Na podstawie:

§ 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. poz. 1166 z późn. zm.),

za zgodą organu prowadzącego tj. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie z dnia 19.10.2020 r.

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zagrożenie dla zdrowia wychowanków

ogłaszam zawieszenie zajęć stacjonarnych dla wychowanków dwóch grup OREW w Rymanowie tj. II oddziału przysposabiającego do pracy i IX zespołu rewalidacyjno-wychowawczego oraz przejście na nauczanie zdalne w okresie od 19.10.2020r. do 23.10.2020r.

 

Dyrektor OREW w Rymanowie
Zuzanna Wojtoń

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia.

 

W jaki sposób wziąć udział w projekcie?

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem bialoczerwona.www.gov.pl. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 532 519 877.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN