logo PSONI

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

zaprasza osoby z niepełnosprawnością do skorzystania z odpłatnych treningów mieszkalnictwa.

Usługi będą świadczone w okresie trwałości projektu „Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność -2”

 

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych

w PSONI - Koło w Rymanowie ul. Dworska 40 do godziny 15:00

lub we Wróbliku Królewskim ul. Jana Pawła II 20 do godziny 20:00

do czasu zrekrutowania 3 kilkuosobowych grup (przy założeniu, że grupa nie może liczyć od 2 do 10 osób)

 

Treningi będą odbywały się w 3 grupach 16-osobowych (zmieniających się rotacyjnie co tydzień) od godz. 7:00 w poniedziałek do 7:00 w sobotę.

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Planami Działania (IPD). Otrzymane przez BO wsparcie będzie prowadzić do usamodzielniania osób niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kontynuowania rehabilitacji społecznej, ekonomicznej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego w celu uniknięcia wykluczenia społecznego.

 

Opłata za 1 dzień udziału w treningach mieszkalnictwa wyniesie:
220,00 PLN przy zebraniu co najmniej 8 osób
320,00 przy zebraniu co najmniej 4 osób
420,00 w grupie 2 -3 osobowej

 

Realizator treningów za dodatkową odpłatnością może zapewnić organizację transportu OzN
do Wróblika Królewskiego z domu i z powrotem.

 

Ze wsparcia mogą korzystać osoby, które spełnią łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. są w wieku od 18 do 65 roku życia,
  2. w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego zamieszkują na terenie powiatu brzozowskiego, krośnieńskiego lub sanockiego,
  3. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi,
  4. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań przystąpienia do projektu,
  5. przystąpią do rozmowy z psychologiem oceniającej stopień samodzielności i możliwości OzN
  6. dobrowolnie deklarują chęć udziału w projekcie.

 

Treningi mieszkalnictwa będą prowadzone od 01.03.2022 r. - 31.03.2025 r.

 

Regulaminem Rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym i z załącznikami znajduje się w siedzibie PSONI w Rymanowie, ul. Dworska 40 i we Wróbliku Szlacheckim ul. Jana Pawła II 20 oraz poniżej

 

Załączniki do projektu: