Logo ROPSLogo PFRONDofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Podkarpackiego

 

 

 

W dniu 14.12.2021r. odbyło się spotkanie wigilijne Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój. Spotkanie miało na celu integrację wszystkich pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, lokalu gastronomicznego Nasza Chata i lokalu cukierniczo-gastronomicznego ZAZ/SMAK.

Uroczysta Wigilia dla całego zespołu to już długoletnia tradycja w naszym ZAZ-ie. Niestety w ostatnich dwóch latach, podczas pandemii nie mieliśmy możliwości zasiadania wspólnie przy wigilijnym stole a w tym czasie zaszły zmiany w składzie zespołu pracowników.

Toteż Wigilia była wspaniałą okazją do wzmacniania więzi koleżeńskich, składania sobie życzeń, kolędowania i obdarowywania świątecznymi prezentami i paczkami.

Świadome uczestnictwo pracowników w uroczystościach zakładowych to podtrzymywanie i kultywowanie tradycji oraz obrzędów Świąt Bożego Narodzenia.

Składamy serdeczne podziękowania instytucjom które umożliwiły nam realizację tego świątecznego wydarzenia.