Realizujemy zadanie pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku starej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na Rotacyjne Mieszkania Chronione dla osób niepełnosprawnych we Wróbliku Królewskim na działce nr 571/1”. Projekt wykonywany jest w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zadanie obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku starej szkoły we Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem na budynek do zamieszkania przez 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie.