Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie składa serdeczne podziękowania Fundacji ORLEN za darowiznę w kwocie 50.000,00zł przeznaczonej na wykonanie projektu budowlanego Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynków po byłej przepompowni wody w miejscowości Klimkówka Gm. Rymanów z przeznaczeniem na "Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Rymanowie". Działka nr 3337/4.

Orlen Fundacja

Dzięki otrzymanej darowiźnie wykonamy dokumentację projektową na budowę własnej siedziby dla Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, która zapewnia zatrudnienie osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, niepełnosprawność intelektualną lub chorobę psychiczną. Osoby te wymagają chronionych warunków pracy. W naszym zakładzie pracuje 75 osób z niepełnosprawnością.

Obecnie pracujemy w wynajmowanych pomieszczeniach. W 2020r. wykupiliśmy od Gminy Rymanów, przy zastosowaniu 99% bonifikaty, nieruchomość o powierzchni 0,2222 ha z przeznaczeniem na budowę własnej siedziby ZAZ. Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Otrzymana Darowizna pozwoli nam zrealizować ten cel. Bardzo dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie naszych działań na rzecz podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.