Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie realizuje pilotaż "Standardy funkcjonowania WTZ" w ramach projektu: "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".

W dniu 20 października 2022r. Zarząd PSONI Koło w Rymanowie zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie kosztów dostosowania pomieszczeń i wyposażenia WTZ w ramach pilotażu standardów funkcjonowania WTZ.

Zgodnie z Umową PFRON przekaże środki finansowe w łącznej kwocie 64 933,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Fundacja im. Królowej Polski Jadwigi oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

 Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

 Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych