Logo PFRONlogo PSONI

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie

Ogłasza nabór do projektu pn. "Mieszkania treningowe - szansą na samodzielność - 3" współfinansowanego ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych

do 25.02.2022 r.

w PSONI – Koło w Rymanowie ul. Dworska 40 do godziny 15:00

lub we Wróbliku Królewskim ul. Jana Pawła II 20 do godziny 20:00

 

Treningi będą odbywały się w 3 grupach 16-osobowych (zmieniających się rotacyjnie co tydzień) od godz. 7:00 w poniedziałek do 7:00 w sobotę.

Wsparcie będzie realizowane zgodnie z opracowanymi Indywidualnymi Planami Działania (IPD). Otrzymane przez BO wsparcie będzie prowadzić do usamodzielniania osób niepełnosprawnością w wykonywaniu czynności dnia codziennego, kontynuowania rehabilitacji społecznej, ekonomicznej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego w celu uniknięcia wykluczenia społecznego.

Realizator projektu zapewnia transport dla uczestników do Wróblika Szlacheckiego z domu i z powrotem.

 

Opłata za 1 miesiąc udziału w treningach mieszkalnictwa wyniesie 59,00 PLN

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełnią łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. są w wieku od 18 do 65 roku życia,
  2. w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego zamieszkują na terenie powiatu brzozowskiego, krośnieńskiego lub sanockiego,
  3. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi,
  4. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań przystąpienia do projektu,
  5. przystąpią do rozmowy z psychologiem oceniającej stopień samodzielności i możliwości OzN
  6. dobrowolnie deklarują chęć udziału w projekcie.

 

Treningi mieszkalnictwa / samodzielności będą prowadzone od 01.03.2022 r. - 31.03.2023 r.

 

Regulaminem Rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym i z załącznikami znajduje się w siedzibie PSONI w Rymanowie, ul. Dworska 40 i we Wróbliku Szlacheckim ul. Jana Pawła II 20 oraz poniżej

 

Załączniki do projektu: