Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Rymanowie ogłasza dodatkowy nabór do projektu pn. "NASZA CHATA - lokal gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych do 8 października 2014r. do godziny 15:30 w PSOUU w Rymanowie ul. Dworska 44 lub w ZAZ w Rymanowie Zdroju ul. PCK 3

W ramach dodatkowego naboru do Projektu zostanie zrekrutowana jedna osoba niepełnosprawna nieaktywna zawodowo w wieku od 18 do 64 lat., z którą zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony tj. do 30.09.2015r.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są również na stronie internetowej: nasza-chata.org.pl